Leif Pedersen Biler / Miljøpolitik

Miljøpolitik for Leif Pedersen Biler A/S  

Miljøpolitikken hos Leif Pedersen Biler A/S er mere end blot en erklæring; det er et fundamentalt løfte om aktivt at fremme miljøbeskyttelse og bæredygtighed i alle aspekter af vores forretning. Vi forstår, at vores aktiviteter har en indvirkning på miljøet, og vi er forpligtet til at minimere denne indvirkning gennem ansvarlig og innovativ forretningspraksis.

Vores forpligtelse til bæredygtighed  

For at opnå en balance mellem økonomisk vækst og miljøbeskyttelse, arbejder Leif Pedersen Biler A/S målrettet for at integrere bæredygtige løsninger i alle vores driftsprocesser. Vi stræber efter at finde miljøvenlige alternativer, der ikke kun gavner planeten, men også understøtter vores forretningsmæssige målsætninger.

Overensstemmelse med Toyota's Earth Charter  

Som en del af Toyota-koncernen deler vi værdierne i Toyota's Earth Charter. Dette indebærer et dybdegående engagement i miljøbeskyttelse som et essentielt aspekt af vores virksomhedsstrategi. Vi anerkender vigtigheden af at opretholde en harmonisk balance mellem miljø, samfund og økonomi.

Vores miljømæssige tilsagn  

  • Reduceret miljøbelastning: Vi arbejder kontinuerligt på at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Dette omfatter alt fra energiforbrug og emissioner til affaldshåndtering og ressourceanvendelse. Vores mål er at foretage miljøvenlige valg, når det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt.

  • Stræben efter højere Mål: Vi sætter os ambitiøse miljømål, der overstiger de lovmæssige krav. Dette demonstrerer vores dedikation til at være en førende aktør inden for miljøansvar i bilindustrien.

  • Overholdelse af lovgivning: Vi overholder alle relevante miljømæssige regler, forordninger, love og lokale aftaler. Vores forpligtelse til at følge disse bindende forpligtelser er ufravigelig.

  • Miljøledelsessystem: Vi har implementeret et omfattende miljøledelsessystem i overensstemmelse med DS/EN ISO 14001:2015 standarderne. Dette system sikrer kontinuerlig overvågning, vedligeholdelse og forbedring af vores miljøpræstationer.

  • Årlig miljøredegørelse: For at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed udarbejder vi en detaljeret årlig miljøredegørelse. Denne rapportering giver indsigt i vores fremskridt og udfordringer i miljøspørgsmål.

  • Ressourceeffektivitet og renere teknologi: Vi prioriterer minimalt ressourceforbrug og investerer i renere teknologier. Vores mål er at sikre, at vores miljøindsats kontinuerligt forbedres og at vores fastsatte mål nås.

  • Uddannelse og bevidstgørelse: Vi er dedikeret til at øge miljøbevidstheden blandt vores medarbejdere og kunder. Gennem uddannelse og information styrker vi forståelsen for miljøansvar og fremmer bæredygtige praksisser.

Hos Leif Pedersen Biler A/S er miljøpolitikken ikke blot et dokument – det er en levende del af vores daglige drift. Vi er forpligtet til at lede vejen mod en mere bæredygtig fremtid og at bidrage positivt til miljøbeskyttelse gennem vores forretningsaktiviteter. Sammen kan vi gøre en forskel.

 

Nyhed
Kia

Kia Sportage

PHEV Upgrade aut. 4WD
Kia Sportage PHEV Upgrade aut. 4WD