Leif Pedersen Biler / Miljøpolitik

Miljøpolitik

Miljøpolitik for Leif Pedersen Biler A/S

Miljøpolitikken er en erklæring på, at Leif Pedersen Biler A/S vil arbejde til miljøets bedste. Leif Pedersen Biler A/S har til hensigt at nå målsætningerne i selskabets miljøpolitik ved at finde den mest optimale løsning - både miljømæssigt og økonomisk.

Leif Pedersen Biler A/S deler de holdninger der er i Toyota´s Earth Charter og betragter miljøbeskyttelse som et væsentligt punkt.

• Leif Pedersen Biler A/S vil reducere firmaets belastning af miljøet så længe det er hensigtsmæssigt, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt.

• Leif Pedersen Biler A/S vil altid søge at nå højere mål end de af loven fastsatte.

• Leif Pedersen Biler A/S vil følge de miljømæssige regler og forordninger, love og lokale aftaler (bindende forpligtelser).

• Leif Pedersen Biler A/S udarbejder, vedligeholder og forbedrer et miljøledelsessystem, der overholder kravene i DS/EN ISO 14001:2015.

• Leif Pedersen Biler A/S udarbejder en årlig miljøredegørelse som viser den aktuelle præstation på miljøområdet.

• Leif Pedersen Biler A/S vil tilstræbe et minimalt ressourceforbrug og fokusere på renere teknologi. Vores miljøindsats skal sikre, at der løbende sker forbedringer på miljøområdet, at fastlagte mål nås.

• Leif Pedersen Biler A/S vil kontinuerligt styrke miljøbevidstheden blandt medarbejderne og kunder gennem information.

 

Nyhed
Kia

Kia Ceed

PHEV Upgrade+ SW DCT
Kia Ceed PHEV Upgrade+ SW DCT